İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Sistit nedir?
İnterstisyel sistit, mesanenin kronik ve inflamatuar bir rahatsızlığıdır. Kadınlarda daha sık görülmekte ve nedeni tam olarak bilinememektedir. Genellikle idrar yapma sırasında ağrı, ani sıkışma hissi, sık idrara gitme, az miktarda idrar yapma ve gece idrara kalkma gibi semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Rahatsızlığa eşlik eden belirti ve semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. İnterstisyel sistit semptomları bazı durumlarda oldukça şiddetli olabilmektedir ve bu durum kişilerin hayat kalitelerini oldukça olumsuz etkileyebilmektedir. İnterstisyel sistit için tanı koymanın zor olması nedeniyle danışanların doğru teşhisi almaları bazen seneler sürebilmektedir.

Hastalığa sebep olabilen nedenler arasında; enfeksiyon, disfonksiyonel mesane epiteli, otoimmünite veya nörojenik mekanizmalar sayılabilir.

 • İnterstisyel Sistitin belirtileri nelerdir?

  İnterstisyel sistit oldukça geniş kapsamlı belirtilere sahip olabilen bir rahatsızlıktır. En sık görülen belirtiler arasında:

  • Sık sık idrara gitme
  • İdrar yapma sırasında ağrı
  • Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu
  • Ani sıkışma hissi
  • Az miktarda idrar yapma
  • Gece idrara kalkma
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • Pelvik ağrı sayılabilir.
 • Pelvik taban fizyoterapisi nasıl yardımcı olur?

  Genel anlamda semptomları azaltmak ve ortadan kaldırmak ve kişinin hayat kalitesini artırmaya yönelik olmaktadır. Semptomları yönetebilmek için birçok koruyucu ve girişimsel uygulamalar bulunmaktadır. Mesane eğitimi ile sağlıklı mesane alışkanlığı oluşturmak, fiziksel aktivite düzeyini artırmak, beslenme alışkanlığını düzenlemek, psikolojik açıdan iyilik halini sağlamak amacıyla psikolojik destekler, pelvik taban kas fonksiyonunu düzenlemek amacıyla pelvik taban kas eğitimi ve çeşitli gevşeme metodları uygulanabilmektedir. Farmakolojik tedavi ile, mesanede oluşan yanma, ağrı veya sıkışma hissini azaltmak için ilaç verilebilmektedir. Ayrıca botoks veya cerrahi yöntemlerle de semptomlarla mücadele edilebilmektedir.

  Pelvik fizyoterapi açısından, pelvik taban kaslarında oluşan disfonksiyonu önlemek amacıyla pelvik taban kas eğitimi yapılmaktadır. Nefes egzersizleri ile kombine edilerek yapılan egzersizler, biyofeedback ile desteklenerek doğru kas fonksiyonu oluşturulmaktadır. Ayrıca çeşitli manual yaklaşımlarla semptomların azaltılması hedeflenmektedir.