Bağırsak Fonksiyon Bozuklukları

Bağırsak Fonksiyon Bozuklukları

Fekal İnkontinans (Dışkı Kaçırma)
İstem dışı dışkı kaybı.

Flatal İnkontinans (Gaz Kaçırma)
İstem dışı gaz kaybı.

Kronik Konstipasyon
Bağırsak hareketleri seyrek veya boşaltımı zor olduğunda. şişkinlik veya karın ağrısı gibi semptomlar eşlik edebilir.

Dissinerjik Defekasyon / Anismus
Dışkılama sırasında paradoksal bir şekilde makat kaslarının açılması yerine kasılması durumudur.

İrritable (Hassas) Bağırsak Sendromu
Herhangi bir hastalık durumunun yokluğunda karın ağrısı ve şişkinliğin yanı sıra bağırsak hareketlerinin şekli ve sıklığındaki değişiklikleri de içeren bir grup semptomu ifade eder.