Uzm. Fzt. Burçin Özyürek

Uzm. Fzt. Burçin Özyürek

Uzm. Fzt. Burçin Özyürek

Pelvik Taban Fizyoterapisti

Uzm. Fzt. Burçin Özyürek

1991 yılında İstanbul’da doğdum. 2009 yılında Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden, 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 2 yıl Bakırköy Özel Yaşar Hastanesi'nde çalıştıktan sonra pelvik taban rehabilitasyonu alanında uzmanlaşmak üzere 2016'da Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Aynı dönemde İstanbul Doğum Akademisi'nden Doğuma Hazırlık Eğitimcisi ve Doula Eğitimi'ni tamamladım. Gebe egzersizleri ve doğum eğitimi üzerinde çalışmalarda bulundum. 2018-2019 arasında Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nden bilim uzmanlığımı aldım ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği Pelvik Taban Merkezi'ne geçiş yaptım ve o zamandan beri burada tek fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. 2021'de Biruni Üniversitesi'nde doktora eğitimime başladım ve devam etmekteyim. Çeşitli üniversitelerde “Kadın Sağlında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” dersini vermekteyim.

Yetişkinlerde idrar kaçırma, gaz/gaita kaçırma, kronik kabızlık, dissinerjik defekasyon, anismus, levator sendromu, idrar yapamama, kuyruk sokumu ağrısı (koksigodini), kronik pelvik ağrı, aşırı aktif mesane, mesane ağrı sendromu/interstisyel sistit, pelvik organ sarkmaları, ağrılı cinsel ilişki durumlarında pelvik taban rehabilitasyonunu yürütmekteyim. Aynı zamanda pelvik taban sağlığını korumak konusunda danışmanlık vermekteyim.

Eğitim Durumu

 • Lisans - Yeditepe Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2014)
 • Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (2019)
 • Doktora - Biruni Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2021- )

İş Deneyimi

 • Yaşar Hastanesi  - Fizyoterapist  (2014-2016)
 • VAVVİTA Kadın Doğum, Sağlık ve Spor Kliniği – Fizyoterapist (2016-2018)
 • Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü - Öğr. Görevlisi (2018-2019)
 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Pelvik Taban Merkezi – Fizyoterapist (2019- )

Yayınlar / Bildiriler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Özyürek, B., Özgül, S. (2021). Turkish translation, cross-cultural adaptation, and psychometric validation of the pregnancy symptoms inventory: An instrument to assess the full spectrum of pregnancy symptoms. Midwifery, 97, 102962.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Dayican, D.K, Ozyurek, B., Ozdincler, A.R. (2023). The Effectiveness of Yoga for Pelvic Floor Dysfunction: A Systematic Review. 6th International Health Sciences and Life Congress, 02-05 March/Online. (Sözel Bildiri).
 • Dayican, D.K., Ozyurek, B., Umut, G.U., Hosbay, Z. (2022). Investigation of the relationship between pelvic floor symptoms of mothers who have children with cerebral palsy and the children's demographic & clinical characteristics. 10th International Congress on Woman and Child Health and Education. 19-20 November/Online. (Sözel Bildiri).
 • Ozyurek, B., Dayican, D.K. (2022). Dissinerjik defekasyonu olan hastada pelvik taban fizyoterapisinin etkinliği: Olgu sunumu. 5th International Health Sciences and Life Congress, 10-12 March/Online. (Sözel Bildiri).
 • Yigit, S., Dayican, D.K., Utku, G., Eksi, B.U., Ozyurek, B., Yilmaz, H.E., Akinci, B. (2022). Sağlıklı genç yetı̇şkı̇nlerde demografı̇k özellı̇kler ile rektus femorı̇s kas aktı̇vı̇tesı̇ ve kas performansı arasındakı̇ ilişkinin ı̇ncelenmesi. ISHS International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences.11-12 March/Online. (Sözel Bildiri).
 • Yılmaz, E., Özyürek, B., Atlı, E., Yekteuşakları, N., Uyanık, S., Acar, M., Özdinçler, A. (2021). Fizyoterapistlerin İçgörü Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 15-17 December/Online. (Poster Bildirisi).
 • Özyürek B., Özgül, S. (2018). Gebelikte Görülen Semptomlar İle Gebelik Distresi, Kaygı ve Genel Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. 18-21 Ekim 2018/İzmir. (Sözel Bildiri).
 • Özyürek B., İnal S. (The Evaluation of Playing-Related Musculoskeletal Disorders (PRMD) of Violin Students. RICS Conference of Exercise and Sports Science (BRICSCESS 2017)/ Brazil. (Poster Bildirisi).
 • Özyürek B., İnal S. (2014). Keman Çalan Konservatuvar Öğrencileri Arasında Çalma İle İlgili Kas-İskelet Rahatsızlıklarının Değerlendirilmesi. 2. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu. 12-16 Kasım/Antalya. (Sözel Bildiri)

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Özyürek, B. Kayropraktik ve Osteopati. Kadın Sağlığında Bütünleşik Uygulamalar ve Bakım Kitabı. (Editör: Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Baltacı, Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji) Nobel Yayınevi.
 • Özgül, S, Özyürek, B. Dissinerjik Defekasyonda Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon. Çok Yönlü Bakış Temeli ile Pelvik Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. (Editör: Prof. Dr. Türkan Akbayrak). Hipokrat Kitabevi.

Projeler

 • Ulusal, Proje Görevi: Araştırmacı, Postpartum Dönemde Telerehabilitasyon Yöntemiyle ve Süpervize Olarak Uygulanan Pelvik Taban Kas Eğitiminin Pelvik Taban Kas Fonksiyonu, Pelvik Taban Semptomları ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması, Yürütülen Kuruluş: Biruni Üniversitesi, Destek Alınan Kuruluş: TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü (Yurt İçi).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Verilen Dersler

 • “Women’s Health and Physiotherapy”. Biruni Üniversitesi, 2023(Güz dönemi).
 •  “Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”. Biruni Üniversitesi, 2023(Güz dönemi)
 •  “Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”. Yeditepe Üniversitesi, 2022(Bahar dönemi)