Bağırsak Problemleri

Bağırsak Problemleri

Bağırsak fonksiyon bozuklukları, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Pelvik fizyoterapinin de yararlı olabileceği bazı bağırsak problemleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Kronik kabızlık
  • Fekal inkontinans (dışkı kaçırma)
  • Flatal inkontinans (gaz kaçırma)
  • Hemoroid ve anal fissür (çatlak)
  • Obstretrik anal sfinkter yaralanmaları (doğumda oluşan makat yaralanmaları)